ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΦΕΛΛΟΥ

Νέα και Παράξενα-Σελίδες εναλλακτικής πληροφόρησης και ειδήσεων-alternative informations

THE END OF THE NATION STATES OF EUROPE

Posted by satyrikon στο 8 Ιουνίου, 2008

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

By Philip Jones in Copenhagen
6-3-8

 
‘Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation’. Jean Monnet (Founding Father Of The EU).
 
On June 12th 2008, the fate of nearly 500 million people will be decided by a country whose population totals only 4.2 million. The people of the Republic Of Ireland will be the only ‘citizens’ of the European Union given the opportunity to have their say on what is potentially the most fundamental piece of legislation in the history of the ‘Old Continent’. All the other member states have simply ignored the wishes of their people and left ratification to be ‘rubber stamped’ by their respective parliaments. However, it is necessary for all twenty seven member states to complete ratification before the ‘Treaty’ becomes legally binding.
 
So, if the Irish vote is ‘NO’ then the treaty will not be able to be implemented, at least for the present. But, if the Irish people swallow the massive ‘Pro Treaty’ propaganda and vote ‘Yes’, then the fate of, and inevitable demise of the Nation States of Europe will be sealed. There will be no more serious obstacles left to Federalisation. The long dreamed of (by the Federalists that is) United States Of Europe will become a reality.
 
Many, if not the majority of people on both sides of the Atlantic have been ‘duped’ for decades into believing that the EEC/EU is about a ‘free trade’ zone. This is not at all the case, as the above quote by Monsieur Monet illustrates very clearly. So what are the ramifications of a ‘Yes’ vote by the Irish.
 
The European Union was founded on lies and deceit at the very highest levels of government. This trail of deception has continued since, and on Thursday 13th December 2007 stopped momentarily in Lisbon Portugal, where the ‘dignitaries’ of the member states of this ‘trading bloc’ signed the ‘EU Reform Treaty’.
 
This ‘Treaty’ replaces the EU Constitution rejected in 2005 by both France and the Netherlands. Angela Merkel, the German Chancellor and the former French President ‘Giscard D’Estaing are among many European ministers who have confirmed that the ‘Treaty’ is but the Constitution by another name. The only differentials being the dropping from the new document those articles relating to the EU Flag, Anthem and Motto. Yet only two days prior to the ‘Historic event’ in Lisbon, sixteen member states ‘broke cover’ and called for an amendment to the ‘Treaty ‘and the reinstatement of these three articles, thereby transforming the ‘Treaty’ into the original Constitution. They also want to impose the ‘single currency’ on all those member states still retaining their ‘indigenous’ currencies and are suggesting that a ‘Europe Day’ become a holiday for celebration. 
 
The leader of the United Kingdom Independence Party ‘Nigel Farage’ said, «The full treachery being imposed is at last fully out in the open. The pathetic attempts claiming this wasn’t the Constitution are now blown out of the water. Back comes the flag, the anthem and the motto. It means that what was 96% of the original constitution is now 100%. Let’s not hear anymore of the ‘Reform Treaty’. This is the rejected EU Constitution brought back in all it’s pomp’.
 
The Danish Prime Minister, Anders Fogh Rasmussen has decided against any referendum on the Treaty, leaving it’s ratification to Danish MPs. He told reporters that the ‘Treaty’ was ‘Good For Denmark’. Denmark had planned to hold a referendum on the Constitution back in 2005, but following the ‘NO’ votes in France and Holland, the vote was dropped. The Danish Justice Ministry have concluded that the ‘Treaty’ does not threaten Danish Sovereignty. Mr Rasmussen is quoted as saying » When sovereignty is relinquished, a referendum is needed, but when no sovereignty is relinquished, Parliament will ratify the text’. He also confirmed plans to hold another referendum on the ‘Single Currency’ (EURO) and whether to end the ‘opt outs’ agreed at Maastricht relating to defence, justice and home affairs.
 
So, no threat to sovereignty ? Well let’s consider the implications; If a Sovereign Nation State no longer controls it’s own Economy, Defence, Justice System and Home Affairs, can it truly be called a ‘Sovereign Nation State’ any longer ? The answer is quite simply NO.
 
The Political and Financial Elite of Europe have been working towards this moment since the end of World War Two. In every member state, the personalities might differ, but the rhetoric is always the same; ‘No Loss Of Sovereignty, good for the people, good for the economy and so on’.
 
Alright’ let us take a look at what this ‘Treaty’ is really about. What is the difference between this document and the original Constitution ? German Lawyer, Klaus Heeger, a researcher and legal advisor to the Independent Democratic group in the EU Parliament has drawn the following conclusions regarding the two documents:
 
According to his analysis, the Constitution granted the EU 105 new ‘competences’. The ‘Treaty’ also grants 105 new areas of competence. Out goes the EU symbols (Flag, Anthem, Motto) in comes Climate Change. The remaining 104 areas remain the same.
 
Decision making by qualified majority replaces ‘unanimity’ in 62 new areas in the Reform Treaty. One more than in the Constitution. Out goes ‘Intellectual property rights’, in comes energy and climate change. The other 60 stay the same.
 
His conclusion; The EU Constitution by another name.
 
This sixth and final ‘Treaty’ is the ‘death knell’ for the sovereignty of the member states of the EU. Do not be mistaken about this, and no matter what your ‘elected’ leaders are telling you to the contrary, this is it. This is the culmination of years of plotting, deception and conspiring against the people of Europe. So what’s the big deal many will ask ? Read on and find out.
 
This ‘Treaty’ is the EU’s most secret and quickest drafted document yet. Opposition to and recognition that the EU is a Police State in the making is growing and they (the conspirators) know that speed is vital. Tony Blair agreed to it in June 2007 as his final ‘Stab in Britains Back’. Foreign Ministers agreed it’s terms in September 2007 and on 13th December two months later, the representatives of each member state signed the document, and now, all that remains is ratification, and the deed will be done. 
 
So, if the result of the Irish vote is a ‘Yes’and all other member states do as indicated, ratify this treasonous piece of infamy, how will our lives be affected ?
 
Our National Parliaments will become redundant as all power that still remains will transfer to Brussels. It will mean the formal end of those Historic Nations of Europe who are member states of the EU. National Embassies around the world will come under the auspicies of EU bureaucrats. The ancient counties and provinces will be merged and combined into ‘EU Administrative Regions’. (The recent amalgamations of Kommunes in Denmark is a premptive example of this, along with the ‘devolved’ parliaments of Scotland and Wales, to be soon joined by the eradication of ‘England’ and the setting up of similar regional assemblies there).
 
The EU will take ownership of Police, Military, Nuclear Weapons, Currency Reserves and North Sea Oil as outlined in the Treaty document. Serving members of our Police and Armed Forces will be required to take an oath of loyalty to the EU. Refusal will result in dismissal. The EU will have complete control of all military matters, equipment and facililties.
 
Political parties will be abolished, phased out or realigned. Only Pan European parties will be allowed. Independence parties will effectively be outlawed as under the 1999 ruling of the European Court Of Justice (case 274/99), it is illegal to criticize the EU. (Even before the Irish Vote, News from Brussels indicates that plans are afoot already to eliminate any ‘Eurosceptic groups within the EU Parliament). The EU will have the legal right to close National Parliaments and Assemblies.
 
Many people will be made unemployed as the EU rule of ‘retraining’ at a citizens own expense becomes universal (including the purchase of a Certificate confirming said retraining). Hundreds of thousands of small businesses will be forced to close due to the enforcement of endless numbers of impracticable and unworkable EU regulations.
 
Around 107,000 EU laws will criminalise many, as adherence to this amount of legislation is impossible. We will be subject to frequent fines and even arrest as a result of what will be our inevitable ignorance. Take the following as examples: From January 2006, it became illegal to repair your own domestic plumbing, electricals or even your own car. If you buy a boat over six feet long, built after 1999, you will be required to pay the equivalent in Euros of £4000, or face six months in prison. As the EU ‘Police State’ flexes it’s muscles ever more, each of us will live under the fear and threat of arrest or prosecution for any one of a myriad of offences, even minor ones.
 
The Large Corporations will do well of course, utilising massive immigration from within and without the EU, paying minimum wages to immigrants at the expense of the indigenous population, thus forcing salaries downwards. Futhermore, these Corporations will have a near Monopoly on employment (along with Government), and will be able to dictate conditions and terms of employment withour fear of contradiction.
 
Top Government Jobs and the inevitable corruption which will accomapany this monopoly, will create a new ‘Class Divide’ ensuring the rich and their ‘fellow travellers’ get richer, whilst the majority decline into poverty. Taxes will increase in order to pay for the massive growth in bureaucracy.
 
There will be no ‘redress of grievance’ through local ‘democratic’ channels because there won’t be any local democracy. Or any democracy at all for that matter. The ‘EU Administrative Regional Governments’ will be unelected (See the EU Regionalisation plan on the EU Website). Our only vote will be to the powerless EU Parliament. We will be ruled by the unelected EU Commisioners, who have no ‘accountability to the people’ at any level.
 
If we demonstrate or protest, we can be seized and relocated to another EU Region. The EU Arrest Warrant and the various legislation introduced across the EU since 9/11 will give the Authorities absolute power over us. The shootings of innocents ‘Philip Prout’ and ‘Jean de Menezes’ were entirely legal under EU Law. The intimidation and growing ‘Anti Muslim’ vitriol across the EU is becoming reminiscent of the treatment of Jews in pre war Germany. A Federal European State will become a very unpleasant place to be.
 
Following Federation, in and around 15 years hence, Europe could collapse under the weight of it’s own Bureaucracy and Corruption. There will be so little production, that no amount of taxation will be able to support the vast, inept, corrupt and wasteful government machinery. Many will be reduced to poverty on the brink of starvation. The complete lack of any ‘checks and balances’ will leave the door open for any would be dictatorship.
 
The EU as monstrous as it is, is nothing more than a ‘stepping stone’ to ‘World Government’. Before you dismiss this article as ‘Scare Mongering’ or ‘Conspiracy Theory’, find out how many of your own country’s leading politicians are members of such ‘Secret Organisations’ as the Biderbergers, Trilateral Commission, Club Of Rome, and the Royal Institute For International Affairs.
 
Each and every one of the above are totally dedicated to a ‘One World’ Government and see a Federal Europe as a necessary evolution towards that goal. Their memberships read like a who’s who of the planet’s ‘power players’. Danish readers for example, might be very surprised to discover which of their country’s Political and Financial Elites attend the Bilderberger meetings, which has been in the forefront of machinations to further European Federalisation. To find out which of your elected representatives are members of any of the above groups, just type in the organisation’s name on any recognised search engine. Then sit back and prepare to be shocked.
 
We live in an age where people seem to have abdicated all responsibilty for their own lives to Government. This has been going on since the end of World War Two, but has accelerated markedly since the 1980’s. This ‘social irresponsibilty’ led us to Lisbon on 13th December 2007, where our so called leaders signed away our ancient rights and freedoms in the name of their ‘great plan’. If we sit back and do nothing, the rest of our lives will become a nightmare of our own making, because in the final analysis, it is we who will have handed over our rights and liberties into the hands of ‘wolves’.
 
The future well being of a whole continent lies in the hands of the Irish people. They need our support. They need to know they are not alone. It’s time to start writing to your ‘elected’ representatives, time to find the time to research what this EU thing is really about. Time to switch off the TV and pick up a book about the EU, or check out the many internet sites relating to this ‘Superstate in the making’. Do something, speak to your friends, neighbours, family. Just do something. Before it is too late, and it almost is.
 
Philip Jones

Stop the EU Treaty! Let´s raise our voices in Ireland!

On 13 December 2007, the heads of EU States and governments signed the «Lisbon Treaty» which they expect to take effect on 1 January 2009. This Treaty will govern the future workings of the European Union and, like the European Constitution refused by French and Dutch voters in 2005, it will set the course of a neo-liberal, free-market Europe in exactly the same way. The social needs of European citizens are not taken into account. Instead of respecting the wishes of Europeans for a democratic, social, peaceful and ecological Europe, this treaty sets the neoliberal EU agenda in stone.

To succeed in this coup d’état, all demands for referendums have been ignored and governments are misleading their peoples about the content.

Only in Ireland does the Constitution mandate a referendum, to be held on June 12th. We ask the Irish to vote against this EU Treaty!

We place our hopes in the Irish, and in our fellow Europeans to join in this effort.

We say YES to Europe, but we want a new beginning. We want a peaceful, social, ecological and democratic Europe and we say NO to militarization of the EU, to its neoliberal orientation and the downgrading of democratic freedoms.

We aspire to a European Union of the people, by the people, for the people, but that can only become possible when all citizens of the EU member states are given the right to decide for themselves whether the Lisbon Treaty should be the basis of their future governments. We say NO and we ask you to

   Please sign the petition here!

15905 people from 26 EU member states signed the petition already (since May 12th 2008)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Irish voters likely to sink EU treaty, poll shows

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: