ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΦΕΛΛΟΥ

Νέα και Παράξενα-Σελίδες εναλλακτικής πληροφόρησης και ειδήσεων-alternative informations

Posts Tagged ‘Brookings Institution’

Ποιο είναι το Brookings Institute που καλεί τον Τσίπρα στις ΗΠΑ

Posted by satyrikon στο 10 Ιανουαρίου, 2013

Το ινστιτούτο που διοργανώνει εκδήλωση στις 22 Γενάρη, με προσκεκλημένο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το Brookings Institute, είναι ένας λεγόμενος «μη κερδοσκοπικός οργανισμός» που στηρίζεται από το αστικό κράτος των ΗΠΑ και έχει έδρα την Ουάσιγκτον. Όπως το ίδιο σημειώνει στην ιστοσελίδα του, «η αποστολή μας είναι να διεξάγουμε υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητη έρευνα και με βάση αυτή την έρευνα να παρέχουμε καινοτόμες πρακτικές συστάσεις με τρεις γενικούς στόχους: 1. Ενίσχυση της αμερικανικής δημοκρατίας 2. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, της ασφάλειας και των ευκαιριών όλων των Αμερικανών 3. Εξασφάλιση ενός πιο ανοιχτού, ασφαλούς, ευημερούντος διεθνούς συστήματος συνεργασίας».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Brzezinski, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΜΚΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, Σόρος, Τουρκία, επικαιρότητα, one world government, Soros George, Trilateral Commission | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Introducing the Gulf State Despots: 10 Facts about Saudi Arabia

Posted by satyrikon στο 10 Αυγούστου, 2012

Astounding hypocrisy, self-censorship, and complicity by the West regarding one of the most regressive regimes on Earth.
by Tony Cartalucci

August 9, 2012 –  The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) comprises of 6 nations, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, the United Arab Emirates, and Oman. In principle, Kuwait and Bahrain are considered «constitutional monarchs,» in practice, all 6 are despotic autocracies with Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, and Oman overtly «absolute monarchs.» Devoid of even a feigned semblance of representative governance, these regimes brutally repress not only their own subjects, but play active roles in repressing the people of other nations, both on their borders and well beyond them.
Saudi Arabia and Qatar are playing an active role in crushing dissent in neighboring Bahrain – an opaque uprising obscured by a lack of Western media coverage – apparently the result of Western press houses conveniently ignoring unrest targeting governments linked to Western interests, while intentionally subverting nations opposed to Western interests.

 
Image: A map of the GCC’s members, a collection of interconnected absolute monarchies guilty of serial crimes against humanity both at home and abroad, for decades. We are now expected to believe this criminal collaboration is promoting «democracy» in both Libya and now Syria by sending in legions of armed sectarian militants, when not even a feigned semblance of democracy exists within their own borders. 

….

Likewise, the collective efforts of the GCC’s regimes have torn North Africa’s nation of Libya apart, leaving it under the control of roving bands of NATO/GCC-armed and funded genocidal sectarian militants with the Tripoli government dominated by Western proxies. A similar operation is now underway in Syria, also fully funded, armed, and directed by the GCC and its Western minders.

The term «pro-democracy» has been disingenuously used to describe the militant legions that very «undemocratic» nations like Saudi Arabia and Qatar are underwriting. Clearly, even at face value, this is an untenable narrative. Under closer scrutiny, it unravels further, exposing a criminal, murderously violent, terroristic conspiracy of vast international proportions.

Of the GCC, perhaps the two most prominent members are Saudi Arabia and Qatar, with the House of Saud leading, and the Qataris playing a supporting role, mainly in terms of propaganda via state-owned Al Jazeera, by hosting «defectors,» and hosting the regional headquarters of Western corporate-financier funded think-tanks like the Brookings Institution’s Doha Centre.

Saudi Arabia: 10 Truths Self-Censored by the West’s Media Houses 

 1. Saudi Arabia is so utterly autocratic it is literally named after the ruling dynasty, the House of Saud. Thus it is Arabia of the House of Saud, or «Saudi Arabia.»
2. To this day, Saudi Arabia carries out barbaric executions against both criminals and political enemies, including victims accused of «sorcery and witchcraft» in the aptly named, «Chop-Chop Square» located in the capital of Riyadh where heads are literally chopped off by hooded swordsmen.
3. Women are banned from driving in Saudi Arabia, and most likely would also be banned from voting in national elections, if such a phenomenon even occurred – which it does not – as Saudi Arabia is an absolute monarchy and its leaders are determined by heredity, not even the feigned pretense of elections. There are local elections, however, in which woman are not permitted to vote (perhaps in 2015?).
4. Saudi Arabia has been and to this day is the primary underwriter of the notorious international terror organization, Al Qaeda. Created along with Saudi Arabia’s long-time ally, the United States, money, weapons, and directives are laundered through the Saudis to maintain both plausible deniability for the Americans, and to maintain a degree of credibility for Al Qaeda’s sectarian extremist foot-soldiers across the Muslim World.
5. Saudi Arabia maintains an extensive «re-education» program internationally to pervert the tenants of Islam as a means of keeping Al Qaeda’s ranks full and fueling Wall Street and London’s engineered «Clash of Civilizations
6. Saudi Arabian corporate-financier interests (run by the royal family) are tied directly to Wall Street and London via conglomerations like the US-Saudi Arabian Business Council and representation upon the JP Morgan International Council (Khalid Al-Falih of Saudi Aramco, amongst the highest valued companies on Earth).
7. The alleged most notorious terrorist in modern history, Osama Bin Laden, was a creation of US-Saudi machinations, with the Bin Laden family to this day being a premier member of of both Saudi and Western elitist circles. The multi-billion dollar Saudi Binladin Group is an active member of the US-Saudi Arabian Business Council and plays a central role in deciding bilateral policy for the benefit of collective US-Saudi corporate-financier and corresponding geopolitical interests.
8. The autocratic House of Saud maintains Al Arabiya, along with a extensive list of unsavory investors from across the GCC and its sphere of influence, including Lebanon’s Hariri faction. It is a propaganda outlet masquerading as an objective journalistic organization, working in tandem with state-owned Al Jazeera in Qatar. Occasionally admitted to be «state media» by the West, «state media» in Saudi Arabia actually means «Saud family-owned propaganda.»
9. Saudi Arabia has played an active role in the violent destabilization of governments around the world, including most recently Libya and Syria. The use of sectarian-extremists indoctrinated at Saudi-funded faux-mosques and madrasas, armed and funded by Saudi cash, is the standard method of operation for these destabilizations.
10. Saudi Arabia’s brutally repressive internal security apparatus is a creation of US advisers and operators. Its military, both covert and conventional, is also armed through astronomically large weapons sales (including a recent sale considered the largest in US history) by its Wall Street and London allies. The atrocities committed by the despotic Saud regime are directly facilitated by US advisers, operators, and arms. Saudi Arabia also hosts the US military, a sizable force until it was spread out amongst the orbiting despotic regimes of Qatar, Bahrain, Oman, and the United Arab Emirates.
….

Of course, not everyone in Saudi Arabia is a barbaric, treasonous, meddling despot. This includes people all across Saudi Arabia’s population of 28 million and even throughout its government. Many of these people have attempted to protest or reform the current state of the «kingdom,» albeit very unsuccessfully.

This failure can be in part blamed on the vast, draconian police state created for the House of Saud despots by their Western sponsors as well as a Western media complicit in censoring crackdowns on protesters, most recently unfolding in the eastern city of Qatif, and a virtual media «black hole» in regards to covering anything, good or bad, regarding Saudi Arabia.

The key to breaking this self-imposed Western media blockade is for the alternative media to conduct the research and cover developments themselves. This includes reaching out to activists and reformers within Saudi Arabia, Qatar, and the other GCC autocracies and giving the people the platform denied to them by the corporate-funded Western media.

Image: The Fortune 500 has an array of faux-human rights organizations from North Africa to the Middle East, from Eastern Europe to East Asia – perhaps it is time for people to begin organizing themselves into independent institutions that truly defend human rights and freedom, while implementing an agenda of the majority. A possible «International Observatory for Gulf State Despotism» would seek to break the Western media’s blockade on information regarding the GCC, serving as a clearinghouse for information on abuses, repression, and meddling both at home and abroad.

….

If you are from the GCC region, please contact LD at cartalucci@gmail.com with any information, issues, corrections or concerns. There may be a possible «International Observatory for Gulf State Despotism» created specifically to give voices to the people under the rule of the GCC. Please exercise good judgement and caution – as these are real despots and have put many people to death for questioning their undisputed rule or opposing the progress of their medieval machinations.

μέσω Land Destroyer: Introducing the Gulf State Despots: 10 Facts about Saudi Arabia.

 

 

 

Enhanced by Zemanta

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | 1 Comment »

US Struggles to Install Proxy «Brotherhood» in Egypt

Posted by satyrikon στο 24 Ιουνίου, 2012

From Egypt to Syria, the Muslim Brotherhood does the West’s bidding – now joined by overt State Department fronts.
by Tony Cartalucci

June 23, 2012 – Were anyone to still believe the rhetoric of the so-called «Arab Spring,» one would be admittedly confused over the emerging political landscape in Egypt where the military establishment and the Muslim Brotherhood have emerged from what was supposedly a «pro-democracy» «popular uprising.»

However, if anyone understood that the «pro-democracy» protesters were in fact US State Department-funded, trained, and equipped mobs providing cover for the attempted installation of the Muslim Brotherhood amongst many other potential Western proxies, the current political battle would make perfect sense.

Image:  Mohammed Morsi (above) is the Muslim Brotherhood’s current presidential candidate. As evidence continues to mount against the Brotherhood, implicating them as overt proxies of Western foreign policy, their credibility took another blow as the US State Department’s April 6 Movement endorsed Morsi. Below, Egypt’s youth are once again duped by Western propaganda and fellow Egyptians conspiring against their own nation and people. 

….

The Egyptian military, like in many developing nations, may accept money from the West, may train with Western forces, and may even participate in Western machinations of global domination, but are ultimately nationalists with the means and motivation to draw lines and check the West’s ambitions within Egypt and throughout Egypt’s sphere of influence. The necessity for the West of removing not only Hosni Mubarak who had refused to participate in a wider role against Iraq and Iran, but the grip of the military itself over Egyptian politics and replacing it with the Muslim Brotherhood who is already hard at work in Syria attempting to overthrow one of Iran’s primary regional allies, is paramount.

«Pro-democracy» movements, particularly the April 6 youth movement, trained, funded, and equipped by the US State Department, serve the sole purpose of giving the Muslim Brotherhood’s installation into power a spin of «legitimacy» where otherwise none exists. Those within these «pro-democracy» movements with legitimate intentions will be inevitably disappointed if not entirely thrown under the wheels of Western machinations as regional war aimed at destroying Iran, Syria, and Lebanon’s Hezbollah arch of influence slowly unfolds.

Muslim Brotherhood were, are, and will be Western Proxies  

Despite the Brotherhood’s lofty rhetoric, it has from its inception been a key proliferator of Western foreign policy. Currently, the Syrian arm of the Muslim Brotherhood has been involved heavily, leading in fact, the US, Israeli, Saudi, and Qatari-backed sectarian violence that has been ravaging Syria for over a year. In a May 6, 2012 Reuters article it stated:

«Working quietly, the Brotherhood has been financing Free Syrian Army defectors based in Turkey and channeling money and supplies to Syria, reviving their base among small Sunni farmers and middle class Syrians, opposition sources say.»

While Reuters categorically fails to explain the «how» behind the Brotherhood’s resurrection, it was revealed in a 2007 New Yorker article titled, «The Redirection» by Seymour Hersh, as being directly backed by the US and Israel who were funneling support through the Saudis so as to not compromise the «credibility» of the so-called «Islamic» movement. Hersh revealed that members of the Lebanese Saad Hariri clique, then led by Fouad Siniora, had been the go-between for US planners and the Syrian Muslim Brotherhood.

Hersh reports the Lebanese Hariri faction had met Dick Cheney in Washington and relayed personally the importance of using the Muslim Brotherhood in Syria in any move against the ruling government:

«[Walid] Jumblatt then told me that he had met with Vice-President Cheney in Washington last fall to discuss, among other issues, the possibility of undermining Assad. He and his colleagues advised Cheney that, if the United States does try to move against Syria, members of the Syrian Muslim Brotherhood would be “the ones to talk to,” Jumblatt said.» –The Redirection, Seymour Hersh

The article would continue by explaining how already in 2007, US and Saudi backing had begun benefiting the Brotherhood:

«There is evidence that the Administration’s redirection strategy has already benefitted the Brotherhood. The Syrian National Salvation Front is a coalition of opposition groups whose principal members are a faction led by Abdul Halim Khaddam, a former Syrian Vice-President who defected in 2005, and the Brotherhood. A former high-ranking C.I.A. officer told me, “The Americans have provided both political and financial support. The Saudis are taking the lead with financial support, but there is American involvement.” He said that Khaddam, who now lives in Paris, was getting money from Saudi Arabia, with the knowledge of the White House. (In 2005, a delegation of the Front’s members met with officials from the National Security Council, according to press reports.) A former White House official told me that the Saudis had provided members of the Front with travel documents.» –The Redirection, Seymour Hersh

It was warned that such backing would benefit the Brotherhood as a whole, not just in Syria, and could effect public opinion even as far as in Egypt where a long battle against the hardliners was fought in order to keep Egyptian governance secular. Clearly the Brotherhood did not spontaneously rise back to power in Syria, it was resurrected by US, Israeli, and Saudi cash, weapons and directives.

And most recently, as the West frequently does before elections it wishes to manipulate, premature claims by the Muslim Brotherhood of a victory during a presidential runoff were made headlines by the Western media in an effort to portray the Brotherhood as the victors and lay the groundwork for contesting any results other than a decisive win for the West’s proxy of choice.

US State Department-run Radio Free Europe Radio Liberty’s (RFE/RL) «Muslim Brotherhood Declares Victory In Egypt Election,» amongst many other articles attempted to give readers the impression that the Muslim Brotherhood had indeed already won the election. In reality the official tallies had yet to be given and it was merely the Brotherhood’s own rhetoric upon which the report was based. As election results were finalized, and the Brotherhood’s candidate, the US-educated Muhammad Morsi, appeared not to have the decisive victory claimed by his party and the Western media, immediately accusations of voter fraud were leveled against the Egyptian government.

Image: From the US to Serbia, to Egypt and back again, US State Department-funded, trained, and equipped agitator Ahmed Maher poses at the scene of «Occupy D.C.» Ironically, Americans claim Maher and his «April 6» movement have inspired them to rise up against their corrupt government, unaware that his movement was insidiously created by the US government. Photo: courtesy Ahmed Maher, Spencer Ackerman 

….

The West is already combining its various proxy fronts for what it sees as a pivotal showdown and perhaps another opportunity to overthrow any remaining nationalist tendencies within the Egyptian military.  Despite the Muslim Brotherhood, allegedly being a theocratic sectarian party, the antithesis of what the secular April 6 Movement allegedly stood for, Ahmed Maher, the movement’s founder threw his full support behind the Brotherhood.

Maher it should be remembered, had been in the US, Serbia, and back again to the US for a series of training and networking opportunities arranged by the US State Department before during and after the so-called «Arab Spring.» What seemed like politically ideological opposites, between April 6 and the Muslim Brotherhood, in fact share a common denominator – they are instruments executing Western foreign policy.

Libya, Egypt, Syria and Beyond to Form United Front Against Iran

Weakening Egypt before NATO’s assault on Libya was a crucial step in ensuring the latter’s absolute destruction and the creation of what is now a Libyan terror-emirate shipping cash, weapons, and fighters east and west to destabilize and overthrow various governments on the Anglo-American’s long «to-do» list. The West’s ability to install a Muslim Brotherhood government in Egypt, with it’s substantial regional standing and influence would be a serious blow not only to Syria, but to Iran as well. The Muslim Brotherhood in Egypt is already echoing calls by the US and Israel for «intervention» in Syria.

Along with Libya, Egypt and of course the Gulf States of Saudi Arabia, Qatar, the UAE, and with the possibility of the Brotherhood coming to power in Syria as well, a united front against Iran would be formed and prepared to fight a proxy war on the West’s behalf against the Islamic Republic.

Such a reordering has not only been mapped out in US foreign policy documents like Brookings Institution’s «Which Path to Persia?» report, but mirror designs against China where all of Southeast Asia is slated for destabilization, regime change, and realignment to carry out the West’s ambitions to contain and even collapse a rising China.

Land Destroyer: US Struggles to Install Proxy «Brotherhood» in Egypt.

Posted in Bilderberg, Brzezinski, CIA, Global Economy, Αρθρα, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΗΠΑ, ΙΣΛΑΜ, ΚΙΝΑ, Μπιλντερμπέργκ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Τουρκία, επικαιρότητα, State Department | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Αρέσει σε %d bloggers: